Annonce
Læserbrev

Søren Gytz: Kattelem for miljøfarligt saltvand i Limfjorden

Læserbrev: De, der har fulgt udviklingen i Limfjordens miljøtilstand, vil kende forløbet omkring Ll. Thorup særdeles godt: Energinet, der er et statsligt agentur, har i årevis udledt giftstoffer til Limfjorden i form af en saltopløsning, der stammer fra de såkaldte kaverner, der er hulrum i salthorsten ved Ll. Thorup, og som er skabt ved udskylning.

I 2016 afgjorde Natur- og Miljøklagenævnet, at der ikke måtte skylles giftigt saltvand med kræftfremkaldende stoffer, tungmetaller m.v. ud ved Virksund. En årelang kamp fra foreningen Fjordvenner endte med en klar afgørelse.

Nu er der så åbentbart ved at åbne sig en kattelem, idet det kommunale miljøudvalg er blevet orienteret om, at der er indkommet en ansøgning om et forsøg på at lave strøm ved en proces, hvor saltvand og ferskvand indgår. Og man har jo en koncentreret saltvandsopløsning ved L. Thorup, som man mener kan bruges.

Se, der foreligger en afgørelse fra øverste myndighed om, at dette er ikke alene er skadeligt for Limfjorden, ja det siger sig selv, men at fjorden ikke kan holde til tusindvis af kilo giftstoffer skyllet ud ved Virksund. Nu mener Viborg kommune, at man godt kan diskutere, om selvsamme saltopløsning med giftstoffer kan udledes - fordi det er et nyt firma der søger! Er det sådan, forvaltningens fremstilling skal læses?

Man kan undres over, at den kommunale forvaltning ønsker at gå ind i en proces og sagsbehandle denne ansøgning, når man ved fra en række undersøgelser, kendelser og afgørelser, at dette er ikke bare skadeligt, men ødelæggende for Limfjorden. Vil man fra kommunens side gå videre med en tiladelse til udledelse af tungmetaller og kræftfremkaldende stoffer én gang til, når man allerede nu kender skadevirkningerne og det forhold, at Miljøklagenævnet én gang har sagt nej? Vil man fra Viborg Kommunes side åbne for igen at lede giftstoffer ud lige overfor campingpladsens badestrand? Ønsker kommunen at give lov til at lede giftstoffer ud i bunden af Limfjorden, der i forvejen har det meget skidt?

Det fremgår ikke af den kommunale sagsbehandling, hvad indholdet i saltopløsningen består af, på trods af at dette er velbeskrevet i en række afgørelser og undersøgelser. Hvorfor orienterer man ikke et nyt byråd om forløbet og de effekter, det vil få, når man kender rapporterne og afgørelserne? Hvorfor laver man en sagsfremstilling, der er stort set uden substans? Der er end ikke bilag, der henviser til forløbet og de giftstoffer, det handler om? Hvordan kan man tage stilling som udvalg uden at få tilstrækkelig viden fremlagt?

Dette projekt bør stoppes med de klare argumenter, som allerede er fremkommet i afgørelserne fra Miljøklagenævnet.

Søren Gytz mener, at sagsfremstillingen skjuler, at der er lagt op til forurening af Limfjorden.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce